Opvang in Wigo

Op schooldagen

Informatie, kosten en huishoudelijk reglement kunnen hier geraadpleegd worden. 

opvang.jpg
Woensdagmiddag &
vakanties

Informatie opvang op woensdagmiddag en op schoolvakanties

ibodolfijn.jpg