top of page

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.

Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op de instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.

2. Welke instapdata gelden in mijn school?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we (bijna alle basisscholen in Essen) met een centraal aanmeldsysteem.  

Je dient je kind  online aan te melden, vooraleer effectief overgegaan kan worden naar de inschrijving.  

HIER vind je alle informatie + de aanmeldknop.  

Moest er toch nog iets niet duidelijk zijn, mag je uiteraard altijd even contact opnemen met het schoolsecretariaat.  

4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?

Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen.

Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig te zijn.

Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan. Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...) 

Of uw kind een volledige dag of halve dag naar school komt, is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?

Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk. De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.

Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid, ...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden.

Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

Je kan inschrijven: (rekening houdende met de inschrijvingsperiode)

 • op schooldagen, na afspraak met schoolsecretariaat

 • in de zomervakantie (eerste week van juli en laatste week van augustus, tussen 10u en 12u)

 • op de kennismakingsdagen (open klasdag)

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, dit kan zijn:

 • ISI+ -kaart of Kids ID

 • een uittreksel uit de geboorteakte

 • het trouwboekje van de ouders

 • de identiteitskaart van de ouders

 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

 • de reispas voor vreemdelingen

Het schoolreglement en het pedagogisch project vind je hier.

Bij inschrijving vragen we je het inschrijvingsregister te ondertekenen, waarmee je je akkoord verklaart met het schoolreglement en het pedagogisch project.

Vervolgens worden de inschrijvingsdocumenten ingevuld en ondertekend. Je mag deze documenten ook zelf downloaden op onze website en ingevuld mee naar school brengen.

In onze infobrochure vind je praktische informatie over de kleuterschool.

7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?

De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind.

De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur.

Bij begin van elk schooljaar wordt een maximum kostenlijst meegegeven.

8. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?

Tijdens de laatste schoolweek voor elke instapdatum mogen de kleuters die voor de eerste keer naar school gaan een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen in de nieuwe klas. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.

Als uw kind al ingeschreven is, krijgt u vooraf een persoonlijke uitnodiging en kent u meteen de juiste klas waarin uw kindje zal starten.

9. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?

Uw kind brengt een boekentasje of een rugzakje (dat uw kind zelf kan openen) mee naar school.

Daarin zit:

 • een reservebroekje (=onderbroek+broek)

 • een koek zonder chocolade of fruit (gesneden in een doosje)

 • een gezond drankje (geen glazen verpakking en geen blikjes)

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
Anker 8
Anker 9

INSTAPDATA 2023 - 2024

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2024 - 2025!

bottom of page