top of page

Oudercomité Wigo

Alleen met uw inzet slaat het oudercomité de brug tussen school en thuis.

Een school is meer dan een verzameling kinderen, leraren en klaslokalen waar taal en rekenen worden aangeleerd. De school vormt samen met de ouders het fundament voor de opvoeding van onze kinderen. Het oudercomité wil een burg slaan tussen de kinderen, de ouders en de school om zo het fundament voor onze kinderen nog steviger te maken. Het oudercomité organiseert, om de brug te slaan, verschillende activiteiten doorheen het schooljaar.

Een groep van (10-15) enthousiaste ouders vormt de kern van het oudercomité. Alle ouders zijn automatisch lid van het oudercomité en zijn altijd welkom om een vergadering van het oudercomité bij te wonen. Maar ook de inzet van ouders ter ondersteuning van de verschillende activiteiten, ook wanneer u geen vergaderingen bijwoont is noodzakelijk: ‘Vele handen maken licht werk’. Het oudercomité blijft afhankelijk van de inzet van alle ouders. Alleen samen maken we er een succes van.

 

Het oudercomité organiseert en ondersteunt, mede met uw inzet, onder andere de volgende activiteiten en projecten:

 • vergaderingen oudercomité (elke 4 tot 6 weken)

 • dagelijks veilig oversteken aan het school voor onze kinderen

 • aardbeien- en appelslag (na elke vakantie > 2 weken)

 • wafelslag (oktober)

 • soep (periode tussen herfst- en krokusvakantie)

 • thematocht/fakkeltocht (november/december)

 • 6 december viering

 • carnavalsfuif (februari)

 • paastraktatie

 • het schoolfeest (mei/juni)

 • de jaarlijkse zeeklassen van het vijfde leerjaar (mei)

 • de eindejaarsreceptie (juni)

 • de aanschaf van nieuw speelgoed en nieuwe speeltoestellen

 

Heeft u een vraag of suggestie, wilt u een onderwerp op de agenda van het oudercomité zetten of wilt u een activiteit ondersteunen neem dan contact op met een van de leden van het oudercomité of stuur een e-mail naar oudercomite@wigo.be 

Namens het oudercomité,

Romy Binnemans, voorzitter

ouders.jpg
bottom of page