top of page

Inschrijving van een kind ouder dan 3 jaar

Kinderen die in de loop van het schooljaar veranderen (bijvoorbeeld omwille van verhuis), kunnen steeds inschrijven.

Kinderen die vanaf september naar onze school komen, kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin ze effectief naar onze school komen.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de inschrijvingsperiode.

bottom of page