Capaciteit van de school

De capaciteit voor schooljaar 2020-2021 wordt bepaald op:

 • 192 kleuters met een maximum van 48 per geboortejaar

 • 288 kinderen lagere school met een maximum van 48 per leerjaar

Op datum van 28/04/2020 zijn volgende vrije plaatsen beschikbaar:

 • 8 vrije plaatsen voor kleuters geboren in 2015

 • 7 vrije plaatsen voor kleuters geboren in 2016

 • 19 vrije plaatsen voor kleuters geboren in 2017

 • 35 vrije plaatsen voor kleuters geboren in 2018

 • 7 vrije plaatsen voor het 1ste leerjaar

 • 0 vrije plaatsen voor het 2de leerjaar

 • 7 vrije plaatsen voor het 3de leerjaar

 • 8 vrije plaatsen voor het 4de leerjaar

 • 12 vrije plaatsen voor het 5de leerjaar

 • 0 vrije plaatsen voor het 6de leerjaar

De inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan,

die start op het moment waarop de ouder de inschrijving ondertekent, en eindigt op het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven.

 

Alle kinderen die nu naar Wigo komen, kunnen gegarandeerd blijven.

De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

 • vanaf 2 maart 2020: broertjes en zusjes van reeds ingeschreven kinderen én kinderen van personeel

 • vanaf 16 maart 2020: andere kinderen

Tel: 03 667 57 63

E-mail: secretariaat@wigomail.be

De Vondert 10

2910 Essen - Wildert