Capaciteit van de school

De capaciteit voor schooljaar 2021-2022 wordt bepaald op:

  • 192 kleuters met een maximum van 48 per geboortejaar

  • 288 kinderen lagere school met een maximum van 48 per leerjaar

Voor actuele beschikbaarheid van de capaciteit kan u contact opnemen met het schoolsecretariaat.

De inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan,

die start op het moment waarop de ouder de inschrijving ondertekent, en eindigt op het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven.

 

Alle kinderen die momenteel ingeschreven zijn blijven.